UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Izvješće o projektu “Budi moje oči” za razdoblje od 11.12.2020. do 11.3.2021.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA podnosi tromjesečno izvješće za projekt “Budi moje oči” UP.02.2.2.09.0103.

Izvješće se podnosi za razdoblje od 11.12.2020. do 11.3.2021. u kojemu je usluge videćeg pratitelja koristilo 20 korisnika, čime je ispunjen pokazatelj CO16 Sudionici s invaliditetom. Usluga videćeg pratitelja će se nastaviti pružati do 11.6.2021.

Videći pratitelji pružali su uslugu videćeg pratitelja sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama za sprječavanja širenja COVID-19 uz pridržavanje minimalnog kontakta s korisnicima. Svojom uslugom pratnje i pripomoći olakšali su živote slabije i teško pokretnih korisnika te dali značajan doprinos u ovim teškim vremenima.

Zahvaljujući ovom projektu stvoreni su preduvjeti za kvalitetniji i lakši život slijepih osoba te su poticane njihove društvene, kreativne, edukativne i druge aktivnosti.

Projekt “Budi moje oči” u 100%-tnom iznosu od 494.440,00 kn financirao je Europski socijalni fond, u sklopu poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Projekt “Budi moje oči” predstavlja upute kako se pristupa i kreće uz slijepu osobu

U sklopu poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. provodi se projekt „Budi moje oči“ koji slijepim osobama omogućuje prijevoz, pratnju i asistenciju u svakodnevnom životu. Nositelj projekta je Udruga slijepih Šestočka, a financira ga Europski socijalni fond u 100%-tnom iznosu od 494.440,00 kn. 

Nerijetko su slijepe osobe zbog svog tjelesnog oštećenja slabo pokretne, nedovoljno aktivne, ali i isključene iz društvenog života lokalne zajednice. Cilj ovog projekta je prići upravo takvim osobama kako bi se stvorio preduvjet za kvalitetniji i lakši život slijepih osoba te poticale njihove društvene, kreativne, edukativne i druge aktivnosti. Projektne aktivnosti usmjerene su jačanju socijalnog uključivanja slijepih osoba, na način da im videći pratitelj pomaže u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, sudjelovanja u društvenoj participaciji te poboljšanju sveukupne kvalitete života.

Kako bi potaknuli zajednicu u kojoj živimo da pristupi slijepim osobama, predstaviti ćemo rad videćih pratitelja, odnosno nastojati ćemo kroz korisne savjete uputiti građanstvo kako se ophoditi sa slijepom osobom.

PRISTUP SLIJEPOJ OSOBI

Prvi kontakt sa slijepom osobom mora biti prirodan i izravan, kao i u svakoj drugoj komunikaciji. Najbolje je upitati možete li joj pomoći, a kako bi osoba bila sigurna da se njoj obraćate, možete joj lagano dodirnuti nadlanicu ili rame. Slijepoj osobi ponudite pomoć pri kretanju, posebno kada nije na poznatom terenu. Prije svakog tjelesnog kontakta predstavite se sa imenom i ulogom.

Uvijek se obraćate slijepoj osobi, nikada to ne činite preko osobe u pratnji!

U slučaju da predajete papire za slijepu osobu, uvijek dajete njoj, a ne pratnji.

Zapamtite, osoba koja ima poteškoća s vidom dobro čuje, ne vičite!

KRETANJE SA SLIJEPOM OSOBOM

Videći pratitelj je uvijek prvi, pola koraka ispred pratitelja, kako bi omogućio da pravovremeno reagira na sve situacije u toku kretanja. Slijepa osoba pratitelja prima za rame (ako je viša od pratitelja), iznad lakta (ako su približno iste visine) ili iznad ručnog zgloba (ako je niža od pratitelja). Tempo treba biti usklađen, ovisno o mogućnostima.

Ne zaboravite da osoba koja ima poteškoće s vidom ne može vidjeti većinu neverbalne komunikacije (geste, pokrete, poglede, položaje tijela, izraze lica).

Svoju neverbalnu komunikaciju ili takvu komunikaciju ostalih sudionika popratite riječima.

Kada razgovarate budite razumljivi i licem okrenuti prema osobi koja ne vidi.

OPISIVANJE PROSTORA I OKRUŽENJA

Pri pratnji slijepu osobu zasigurno zanimaju informacije i događanja iz okruženja.

Budite strpljivi i slikovito opišite riječima osobe, predmete, prepreke, situacije i slično.

Kada opisujete prostor koristite se izrazima npr.: desno od Vaše ruke, ispred Vas, na stolu,… Predmete uvijek vraćajte na isto mjesto i uvijek mu recite što ste gdje ostavili.

POMAGANJE SLIJEPOJ OSOBI PRI SJEDANJU

U situaciji kada slijepa osoba treba sjesti pratitelj joj opisuje mjesto, oblik i konstrukciju sjedećeg mjesta, npr. stolica ili klupa sa ili bez naslona, plastična stolica, betonske tribine i slično. Također joj je važno objasniti koliko ima mjesta, opisati i staviti mu ruku na stol ili neki drugi predmet da ga slijepa osoba osjeti.

Prilikom sjedanja slijepa osoba uvijek sjeda sama.

IGRE RIJEČIMA

Riječ „tu je“ zamijenite sa „stolica je s desne strane“.

Riječ „sad ste vi na redu“ zamijenite sa „gospodine Filipoviću, sada ste vi na redu“.

Riječ „pazi“ zamijenite sa „iznad nas su grane“.

Slobodno koristite riječi poput „vidimo se“ ili „pogledaj“.

Slijepu osobu potaknite na komunikaciju, druženje i sudjelovanje u različitim aktivnostima. Dopustite joj da sama donosi svoje odluke. Budite strpljivi, pomognite slijepim osobama u njihovom svakodnevnom životu i pridonesite njihovoj integraciji u društvo.

 (Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Kutak za integraciju slijepih i slabovidnih osoba treće životne dobi


UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA predstavlja projekt “Kutak za integraciju slijepih i slabovidnih osoba treće životne dobi” koji uključuje organizaciju i održavanje dnevnih aktivnosti kojima će se unaprijediti život osobama treće životne dobi na području Grada Pleternice, osiguranjem što šireg spektra sadržaja, u najvećoj mogućoj mjeri prilagođenih potrebama korisnika.

Projekt u ukupnom iznosu od 72.000,00 kn za prvu godinu provedbe u 100%-tnom iznosu financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u sklopu poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu

Cilj projekta je omogućiti svakodnevne i strukturirane aktivnosti za starije osobe različitih društveno-ekonomskih kategorija i fizičkih sposobnosti na području Grada Pleternice, prvenstveno se teži unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi u lokalnoj zajednici, pri čemu su postavljeni sljedeći specifični ciljevi:

  • pružiti strukturirane i redovite aktivnosti za predmetnu skupinu građana, prilagođene njihovim (različitim) potrebama i sposobnostima, s posebnim naglaskom na uključenje starijih osoba s invaliditetom;
  • osigurati kontinuitet u odnosu na ranije provođenje dnevne aktivnosti za starije osobe na području Grada Pleternice;
  • povećati razinu socijalizacije svih skupina starijih osoba, s posebnim naglaskom na poticanje međugeneracijske povezanosti;
  • potaknuti samopouzdanje i samostalnost starijih osoba s područja Grada Pleternice.

Provođenjem projektnih aktivnosti doprinijeti će se razvoju izvaninstitucionalnih socijalnih usluga namijenjenih starijem stanovništvu u lokalnoj zajednici, koje će kontinuiranim razvojem i prilagođavanjem potrebama korisnika, omogućiti ravnopravno sudjelovanje osoba starije životne dobi u društvu i time utjecati na povećanje kvalitete njihovog življenja. Zahvaljujući ovom projektu zaposlena je jedna osoba kao voditelj projekta na 12 mjeseci.

Ovim putem pozivamo i sve potencijalne korisnike projekta da se uključe i unaprijede kvalitetu svojih života te postanu aktivniji sudionici društvene zajednice.

Predviđeno trajanje prve godine projekta je od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine.

Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Sadržaj ovog članka u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Obavijest za korisnike videćeg pratitelja i interesne skupine u sklopu projekta „Budi moje oči”

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA obavještava korisnike videćeg pratitelja i interesne skupine o provođenju projekta „Budi moje oči”.

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i popuštanju mjera od 11.1.2021. usluga videćeg pratitelja će se obavljati u punom obimu uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera kojih su se dužni pridržavati kako videći pratitelji tako i korisnici.

Raduju nas pozitivna kretanja i najavljeni topliji dani koji će omogućiti više kretanja i boravka na otvorenom prostoru. Za teže pokretljive skupine slijepih osoba kretanje je od izuzetne važnosti za održavanje motorike, ali i zdravstvenog stanja. Nadamo se skorim druženjima i okupljanju te da ćemo dostojno moći obilježiti završetak projekta. Usluga videćeg pratitelja će se nastaviti pružati do 11.6.2021.

Projekt “Budi moje oči” u 100%-tnom iznosu od 494.440,00 kn financirao je Europski socijalni fond, u sklopu poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

element2_A3

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Izvješće o projektu “Budi moje oči” za razdoblje od 11.9.2020. do 11.12.2020.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA podnosi tromjesečno izvješće za projekt “Budi moje oči” UP.02.2.2.09.0103.

Izvješće se podnosi za razdoblje od 11.9.2020. do 11.12.2020. u kojemu je usluge videćeg pratitelja koristio 21 korisnik. S obzirom da je jedna osoba, nažalost, preminula na njegovo mjesto došla je nova osoba. Zamjenom korisnika popunjeni su svi kapaciteti (20 korisnika) čime je ispunjen pokazatelj CO16 Sudionici s invaliditetom. Usluga videćeg pratitelja će se nastaviti pružati do 11.6.2021.

Videći pratitelji pružali su uslugu videćeg pratitelja sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama za sprječavanja širenja COVID-19 uz pridržavanje minimalnog kontakta s korisnicima. Svojom uslugom pratnje i pripomoći olakšali su živote slabije i teško pokretnih korisnika te dali značajan doprinos u ovim teškim vremenima.

Zahvaljujući ovom projektu stvoreni su preduvjeti za kvalitetniji i lakši život slijepih osoba te su poticane njihove društvene, kreativne, edukativne i druge aktivnosti.

Projekt “Budi moje oči” u 100%-tnom iznosu od 494.440,00 kn financirao je Europski socijalni fond, u sklopu poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

element2_A3

Inin Zeleni pojas 2020. pomaže u izgradnji „Poučne staza za slijepe“

INA, d.d. kroz program Zeleni pojas 2020., između 285 pristiglih projekata, izabrala je 10 najzanimljivijih. Među njima se našao i naš projekt „Poučna staze za slijepe“. Poučna staza za slijepe obuhvaća postavljanje staze prilagođene kretanju slijepih osoba. Oko staze će se posaditi različite aromatične biljke s edukativnim oznakama na Brailleovom pismu i uvećanom tisku. Želja nam je da se slijepe i visoko slabovidne osobe kroz osjećaj dodira i mirisa, natpisnih pločica i edukativnih radionica bolje upoznaju s okolinom koja ih okružuje te lakše snalaze u prostoru.

Veselimo se novom projektu i što nam je INA kroz svoj program dala priliku da unaprijedimo položaj slijepih osoba u lokalnoj zajednici. S aktivnostima vezanim za projekt krenut ćemo već u ovoj godini, a završetak je predviđen za rujan 2021. godine.

 

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Za Međunarodni dana bijelog štapa (Svjetski dan slijepih) javnosti predstavljen projekt “Budi moje oči”

U sklopu poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. provodi se projekt „Budi moje oči“ koji korisnicima omogućuje prijevoz, pratnju i asistenciju u svakodnevnom životu. Nositelj projekta je Udruga slijepih Šestočka, a financirao ga je Europski socijalni fondu u 100%-tnom iznosu od 494.440,00 kn.

U četvrtak 15.10.2020. u 10:00 h u prostorijama Centra udruge Pleternica obilježen je Međunarodni dan bijelog štapa (Svjetski dan slijepih).

Na konferenciji za novinare održana je kratka prezentacija rada i djelovanja, predstavljanja projekata, informiranje o nabavci pomagala (reproduktora i zvučnih zapisa), te planu za naredno razdoblje.

Uspješno provođenje projekta „Budi moje oči“

Činjenica je da život osoba oštećena vida u fizičkoj tami nije toliko problematičan koliko je možda život u duhovnoj tami. Standard ljudskih prava treba podići na visoku razinu da osobe oštećena vida i s invaliditetom žive primjereno u 2020. godini. I dalje ćemo se boriti za djecu i one najstarije osobe. Udrugu slijepih u Pleternici osnovali smo sa ciljem da olakšamo život osobama oštećena vida na ovom prostoru – kazao je predsjednik. Govoreći o pojedinim projektima, naglasio je da se provodi projekt „Budi moje oči“ kojeg Udruga uspješno realizira uz pomoć Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu od 494.440 kuna. Korisnici toga projekta, kazao je, zadovoljni su i sretni što tako nešto postoji, a u projektu su zaposlene tri osobe – dva asistenta i voditelj projekta Tomislav Stojčević.

Nabavka pomagala i poboljšanje kvalitete života slijepih osoba

U svom aktivnom radu suočavamo se s različitim poteškoćama i problemima. Prostor u kojem djelujemo nije adekvatan te vjerujemo da će Grad Pleternica, podižući standard svojih građanima, podići i standard osoba oštećena vida – naglasio je predsjednik. Napominje kako će Udruga raditi na tome da se poboljša kvaliteta i nabavka pomagala. Nedavno smo nabavili zvučnu duhovnu literaturu, posjedujemo dvije zvučne Biblije, a uskoro ćemo naručiti i druge vjerske sadržaje. Kućanicama s oštećenim vidom pomoći ćemo dodjelom pomagala za kuhanje, a to su skupi uređaji s govornim senzoričkim sustavom. Za lokalne čelnike organizirat ćemo radionice na kojima će se educirati o tome kako pristupati osobama oštećena vida – zaključio je Marinko Zeljko. Na posljetku je dodijelio jedan Braillov sat za slijepe članu Dominiku Sestriću iz Lučinaca koji ima 11 godina, o kojemu će se Udruga skrbiti, kao i o drugim mladim članovima. Ovaj koristan dar preuzeo je dječakov otac.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici udruga invalida s područja Požeško-slavonske županije, te predstavnici lokalnih udruga s područja Grada Pleternice.

S obzirom na epidemiološke mjere Dan bijelog štapa je obilježen u nešto skromnijem obliku, ali je javnosti odaslana jasna poruka o životu i problemima slijepih osoba na području djelovanja Udruge.

(Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

element2_A3

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Izvješće o broju korisnika videćeg pratitelja u sklopu projekta “Budi moje oči”

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA donosi izvješće o broju slijepih osoba kojima su osigurani videći pratitelji u sklopu projekta “Budi moje oči” UP.02.2.2.09.0103.

Izvješće podnosimo za prethodna tromjesečna razdoblja.

  • Od 11.6.2019. do 11.9.2019. pružena je usluga videćeg pratitelja za 8 korisnika.
  • Od 11.9.2019. do 11.12.2019. stanje je ostalo nepromijenjeno te se za 8 korisnika nastavila pružati usluga videćeg pratitelja.
  • Od 11.12.2019. do 11.3.2020. pružena je usluga videćeg pratitelja za 20 korisnika.
  • Od 11.3.2020. do 11.6.2020. pružena je usluga videćeg pratitelja za 20 korisnika.
  • Od 11.6.2020. do 11.9.2020. pružena je usluga videćeg pratitelja za 20 korisnika. Nije došlo do promjena u odnosu na prethodno razdoblje.

U posljednjem izvještajnom razdoblju popunjeni su svi kapaciteti čime je ispunjen pokazatelj CO16 Sudionici s invaliditetom. Usluga videćeg pratitelja će se nastaviti pružati do 11.6.2021.

Zahvaljujući ovom projektu stvoreni su preduvjeti za kvalitetniji i lakši život slijepih osoba te su poticane njihove društvene, kreativne, edukativne i druge aktivnosti.

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

element2_A3

Dani otvorenih vrata udruga

Povodom obilježavanja Dana otvorenih vrata i Udruga slijepih Šestočka otvorila je svoja vrata za sve osobe koji žele dobiti više informacija o udruzi.

U petak, 25. rujna od 10 do 13 sati naši volonteri su bili dostupni za individualne razgovore i druženja.

Osim Udruge slijepih Šestočka Dan otvorenih vrata, u Hrvatskoj knjižnici i čitaonici Pleternica, predstavili su se s promotivnim materijalima i KUD-a Svilenka iz Buka, Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju “Osmjeh” Pleternica i Društvo naša djeca Pleternica.

Zajedničkim snagama navedenih udruga snimljen je i kratki video spot koji prikazuje njihov rad, projekte, aktivnosti i planove. Cijeli video spot možete pogledati na sljedećem linku: Spot udruge.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Projekt “Budi moje oči” Evaluacija rada videćih pratitelja

Vrednovanje ankete napravljeno je u okviru projekta “Budi moje oči” kojim se želi pružiti pomoć slijepim osobama u obavljanju svakodnevnih zadataka, njihovo socijalno uključivanje te poboljšanje i povećanje kvalitete njihova života kroz usluge videćeg pratitelja.

Vrednovanje se temelji na uzorku od 20 osoba iz ciljane skupine odgovarajući na pitanja o korisnosti usluge.

Temeljem provedene analize na 20 ispitanika identificirano je da je projekt koristan.

Identificirano je da je projekt poboljšao položaj slijepih osoba u obavljanju svakodnevnih zadataka, njihovoj socijalnoj uključenosti te kvaliteti njihovih života kroz uslugu videćeg pratitelja.

Provedba projekta utječe na:
– povećanje kvalitete života slijepih osoba u lokalnoj sredini
– utječe na socijalnu uključenost slijepih osoba
– osjećaj sigurnosti koji dobivaju uz uslugu videćeg pratitelja
– uključenost u aktivnosti lokalne zajednice
– potrebu za korištenje usluge i u budućnosti te pružanje i šireg opsega usluga kao što su razgovori, druženja te pomoć u obavljanju kućanskih poslova.

Vanjski suradnik predlaže partnerstvo na projektima financiranim kroz Europski socijalni fond, npr. sa Hrvatskim ženskim društvom, koje trenutno provodi nekoliko projekata te ima tendenciju rasta broja prijava i projekata, a sve s ciljem pružanja što većeg broja socijalnih usluga u zajednici.

Detaljno izvješće dostupno je na linku: Evaluacija rada v.pratitelja

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

element2_A3