Monthly Archives: prosinac 2018

Dnevne aktivnosti za bezbrižnu treću životnu dob

Kako bi unaprijedili kvalitetu života starijih slijepih i slabovidnih osoba u Gradu Pleternici 2018. godine pokrenuta je inicijativa otvaranja vrata Udruge slijepih Šestočka članovima i korisnicima programa.

Inicijativu Udruge slijepih Šestočka prepoznalo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te je sa 63.000,00 financiralo aktivnosti dnevnog boravka pod nazivom projekta „Za bezbrižnu treću životnu dob“.

Projekt uključuje provođenje sportski-rekreativnih, kreativnih, kulturno-zabavnih i edukativno-informativnih aktivnosti.

Opći cilj je potaknuti osobni razvoj ciljane skupine organizacijom i provedbom aktivnosti, te smanjiti rizik od socijalne nejednakosti i socijalne isključenosti.

Projekt se provodi od 1.9.2018. do 28.2.2019. godine.