Monthly Archives: studeni 2021

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Zaključci s tematskog skupa “Prava i položaj osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi”

ZAKLJUČCI S TEMATSKOG SKUPA „PRAVA I POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM U LOKALNOJ UPRAVI I SAMOUPRAVI“ (ORGANIZIRAN POVODOM OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA BIJELOG ŠTAPA, 15.10.2021. U PLETERNICI)

Dana, 15.10.2021. godine u sklopu Međunarodnog dana Bijelog štapa u organizaciji Udruge slijepih Šestočka Pleternica održan je javni tematski skup: „Prava i položaj osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi“.

Na istoj su sudjelovali predstavnici nadležnih institucija za osobe s invaliditetom, lokalne i regionalne samouprave, mediji i udruge s područja Požeško-slavonske županije i to:
   ▪ Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,
   ▪ Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom Područnog ureda Osijek,
   ▪ Požeško-slavonska županija,
   ▪ Grad Pleternica,
   ▪ Grad Pakrac i Lokalna razvojna agencija Poduzetničkog centra Pakrac,
   ▪ Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
        invaliditetom,
   ▪ Hrvatski zavod za zapošljavanje,
   ▪ Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske,
   ▪ Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije,
   ▪ Udruga invalida rada Požega,
   ▪ Udruge za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom
         Republike Hrvatske,
   ▪ „MI“ Udruge roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju,
   ▪ Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju ”Osmjeh”,
   ▪ Udruge za pomoć djeci i mladima Radost,
   ▪ Udruge za kreativni rad i pomoć socijalno potrebiti osobama Kap solidarnosti i
   ▪ Požeški vodič

Za uvodni dio utvrđeno je da prema posljednjem Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskog iz rujna 2021. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Požeško-slavonskoj županiji živi 11.446 osoba s invaliditetom od čega je 6.866 muškog spola (60%) i 4.580 ženskog spola (40%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 17,3% ukupnog stanovništva Požeško-slavonske županije, što je nešto više od državnog prosjeka koji iznosi 14,4% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Tablica 1. Prikaz broja osoba s invaliditetom u gradovima i općinama Požeško-slavonske županije

GRADOVI I OPĆINEBROJ OSOBA
Požega3772
Pleternica1709
Pakrac1392
Lipik1005
Kutjevo852
Velika752
Brestovac603
Jakšić531
Kaptol480
Čaglin345

TEMATSKI SKUP „PRAVA I POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM U LOKALNOJ UPRAVI I SAMOUPRAVI“ PODIJELJEN JE U TRI TEMATSKE CJELINE:

1. Obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom

U tematskoj raspravi sudionici su upoznati sa statističkim podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima u rujnu Požeško-slavonska županija s primjerenim oblikom školovanja rješenje ima 835 osoba s invaliditetom. Prema podatcima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s danom 30.9.2021. radno aktivno je 375 osoba s invaliditetom. Korisnici su upoznati i s mogućnostima korištenja raznih poticaja i potpora (sufinanciranja) vezanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz mjere Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom:
   ▪ procjena radne učinkovitosti i radne prilagodbe,
   ▪ troškovi prilagodbe uvjeta rada,
   ▪ subvencija troškova Bruto I plaće,
   ▪ naknada u visini uplaćenih doprinosa,
   ▪ sufinanciranje troškova prijevoza na posao i s posla,
   ▪ novčana nagrada zbog zapošljavanja izvan kvote,
   ▪ potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom,
   ▪ sufinanciranje troškova obrazovanja i
   ▪ ostale potpore koje se mogu pronaći na stranicama Zavoda za vještačenje,
        profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
        (https://zosi.hr/).

Prijedlozi i zaključci po 1. tematskoj cjelini „Obrazovanje i zapošljavanje osoba s
invaliditetom“:
► osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom u svim obrazovnim institucijama na
      prostoru Požeško-slavonske županije (uključujući i predmetne učionice na višim
      katovima);
► pri zapošljavanju pomoćnika u nastavi voditi brigu o zapošljavanju osoba koji su
     osposobljeni da mogu pratiti nastavu na daljinu i osigurati da se pomoćnici ne
     izmjenjuju često;
► omogućiti kvalitetnije obrazovanja osoba s invaliditetom kroz razne edukacijske
     radionice za osobe s invaliditetom i online obrazovanje;
► povećati mobilnost osoba s invaliditetom kroz:
      ‣ osiguranje javnog prijevoza prilagođenog za osobe s invaliditetom (osobito za
     ruralna područja),
      ‣ osigurati veću dostupnost polaganja vozačkih ispita za osobe s invaliditetom,
     sufinanciranjem troškova do najbližih prilagođenih autoškola (trenutno su u
     Zagrebu, Splitu i Rijeci) ili se zalagati za otvaranje prilagođene autoškole za
     osobe s invaliditetom u Slavoniji;
► zahtijevati od jedinica lokalne uprave i samouprave da u svojim proračunima osiguraju:
      ‣ potpore za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom,
      ‣ sufinanciranje troškova samozapošljavanja osoba s invaliditetom: kroz otvaranje
     obrta, poduzeća, posebno zaštitnih radionica i drugih gospodarskih subjekata,
     Istim mjerama potaknuti će se rasprava zapošljavanja osoba s invaliditetom,
     pronaći deficitarna radna snaga te povećati interes poslodavaca za uključivanjem u
     mjere za osobe s invaliditetom koje su dostupne na lokalnoj i nacionalnoj razini;
► dodatno angažirati Hrvatski zavod za zapošljavanje i druge institucije koje
     mogu educirati i informirati poslodavce s područja Požeško-slavonske županije o
     dostupnim poticajnim mjerama za zapošljavanje osoba s invaliditetom;
► prioritet kod kupnje roba i usluga od pravnih osoba koje zapošljavanju osobe s
     invaliditetom i koristiti mjere „zamjenske kvote“.

2. Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu skrb i drugih prava osoba s invaliditetom

U tematskoj raspravi sudionici su upoznati s radom Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom koji je predstavio rad pravobraniteljstva i prava osoba s invaliditetom. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom zaprima individualne pritužbe osoba s invaliditetom i onih koji rade u njihovu korist, razmatra slučajeve u kojima se pritužuje na povredu prava osoba s invaliditetom i u kontaktu s institucijama koje su zadužene za rješavanje tih pitanja, nastoji ishoditi najpovoljnije rješenje. Svaki slučaj će se preispitati, dokumentirati i odlučiti u kojoj mjeri se mogu poduzeti daljnje radnje.

Primjeri pojedinačnih prava zbog kojih se osobe s invaliditetom obraćaju Uredu su:
   ▪ Status OSI
   ▪ Osobna invalidnina
   ▪ Doplatak za pomoć i njegu
   ▪ Status roditelja njegovatelja
   ▪ Skrbništvo, poslovna sposobnost
   ▪ Usluge osobnog asistenta
   ▪ Psihosocijalna podrška
   ▪ Invalidska i obiteljska mirovina („nasljeđivanje mirovine od
       roditelja”)
   ▪ Utvrđivanje postotka tjelesnog oštećenja/naknada
   ▪ Beneficirani radni staž
   ▪ Zapošljavanje OSI i pozivanje na pravo prednosti pri zapošljavanju
       (pod jednakim uvjetima)
   ▪ Razumna prilagodba pri zapošljavanju i na radnom mjestu
   ▪ Profesionalna rehabilitacija
   ▪ Pristupačnost (javnih površina, objekata, ustanova, bolnica, škola
        itd., pristupačnost stanovanju, osiguranje parkirališnih mjesta
        označenih za osobe s invaliditetom)
   ▪ Oslobađanje od cestarine za OSI
   ▪ Znak pristupačnosti
   ▪ Različite vrste naknada
   ▪ Uključivanje OSI u svakodnevni život zajednice
   ▪ Rehabilitacija
   ▪ Ortopedska i druga pomagala
   ▪ Porezne olakšice za OSI
   ▪ Članstvo u udrugama
   ▪ Oslobađanja i olakšice (npr. HRT pristojba, teleoperateri)
   ▪ Prijedlozi za suradnju, podršku na projektima

Pritužbe se mogu podnijeti:
   1. Pisano – poštom na adresu:
        Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
        Područni ured Osijek
        Ulica Hrvatske Republike 5, 31 000 Osijek
   2. Telefonom: 031/293 352
   3. Pisano faksom: 01/6177 901
   4. Pisano e-mailom: tajnistvo-osijek@posi.hr
   5. Posjetom – za neposredni razgovor potrebna je prethodna najava
       i dogovor termina.

Prijedlozi i zaključci po 2. tematskoj cjelini „Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu skrb i drugih prava osoba s invaliditetom“:
► udruživanje i zajednički nastupi udruga osoba s invaliditetom u provođenju projekata,
      edukacija, razmjene iskustava i organizacije sastanaka prema institucijama koje
      mogu djelovati na rješavanje različitih problema osoba s invaliditetom;
► inzistirati na redovitim sastancima i većoj uključenosti udruga
      osoba s invaliditetom u kreiranju planova i programa lokalne uprave i
      samouprave na rješavanje i poduzimanje mjera za osobe s invaliditetom;
► osnivanje povjerenstava za poboljšanje prava i života osoba s invaliditetom u
      jedinicama lokalne uprave i samouprave;
► osigurati veću kontrolu parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom na području Požeško-
      slavonske županije i osigurati minimalna parkirna mjesta za osobe s invaliditetom u
      lokalnoj upravi i samoupravi;
► raditi s lokalnom upravom i samoupravom i Centrom za socijalnu skrb u iskorjenjivanju
      siromaštva kod osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u Požeško-slavonskoj županiji;
► tražiti od jedinica lokalne uprave i samouprave:
      ‣ sufinanciranje troškova prilagodbe pristupačnosti osoba s invaliditetom u
      njihovim domovima (izrada rampe, izrada rukohvata, taktilnih staza i slično),
      ‣ da poveća brigu i nadzor za propisno označavanje objekata u gradnji i za
      vrijeme gradnje (zgrade, popravak cesta i slično),
      ‣ kvalitetnije financiranje udruga koje skrbe o osobama s invaliditetom u
      pogledu bodovanja i vrednovanja dosadašnjeg rada Udruga.

3. Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu skrb i drugih prava osoba s invaliditetom

Nasilje nad osobama s invaliditetom manifestira se kao psihološko, financijsko, seksualno, strukturno, tjelesno, zanemarivanje, manipulacija farmakološkim sredstvima i ortopedskim i drugim pomagalima.

Prijedlozi i zaključci po 3. tematskoj cjelini „Zaštita od svih oblika nasilja nad osobama s invaliditetom“:
► ozbiljnija borba protiv diskriminacije osoba s invaliditetom u svim segmentima
      njihovih života i zalaganje za izjednačavanje prava i mogućnosti osoba s invaliditetom;
► tražiti od Centara za socijalnu skrb češći, detaljniji i kvalitetniji nadzor
      obitelji u kojima živi osoba s invaliditetom zbog bilo kojeg oblika nasilja;
► osigurati i pružiti jednake mogućnosti osobama s invaliditetom kao i svim ostalim
      osobama u zajednici.

Izražena mišljenja i stavovi odražavaju zajedničke zaključke i rezultate navedenih sudionika.