All posts by Udruga slijepih

About Udruga slijepih

Udruga je osnovana 2007. godine. Ciljevi naše udruge su pružanje pomoći našim članovima u ostvarivanju njihovih prava i obaveza. Udruga djeluje zbog specifičnih potreba slijepih, zaštite i promicanje zajedničkih interesa i ciljeva.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA: Druženje s Udrugom slijepih Pakrac-Lipik

Dana 14.3.2022. otputovali smo za Pakrac gdje smo posjetili Udrugu slijepih Pakrac-Lipik.

Udruga slijepih Pakrac-Lipik je osnovana 1996. s ciljem rada za opće dobro, te promicanje razvitka i unaprjeđenje statusa slijepih osoba u svim segmentima života, te zaštite njihovih prava i interesa kao temeljnih ljudskih prava, a osobito: dostojanstva, jednakosti, mogućnosti, univerzalnog dizajna, pristupačnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije, te života u zajednici uz podršku.

Udruga broji 44 člana s područja gradova Lipika i Pakraca, a za njih organizira redovna druženja dva puta tjedno, obilazi postojeće te identificira potencijalne članove, pruža pomoć članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa, osigurava članovima potrebna pomagala, održava dnevne boravke, provodi program videćih pratitelja i još puno drugih raznolikih aktivnosti prilagođenih potrebama članova.

Nakon upoznavanja i razmjene iskustava, ali i dogovora oko suradnje između udruga uslijedilo je ugodno druženje. S lijepim i toplim željama napuštamo Pakrac i vraćamo se u Pleternicu gdje ćemo nakon ovog druženja moći još kvalitetnije obavljati svoju ulogu u zajednici.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA: Osiguran nastavak videćeg pratitelja kroz program „Budi moje oči 2“

U okviru Ograničenog poziva dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023. Udruga slijepih Šestočka osigurala je nastavak usluge videćeg pratitelja kroz program „Budi moje oči 2“. Program se provodi od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023., a financira ga Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 97.000,00 kn.

U petak 18. veljače 2022. u Slavonskom Brodu održano je svečano uručivanje ugovora koje je korisnicima osobno uručio ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

Na svečanom prijemu sudjelovali su predstavnici udruga s područja Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije, a koji će u naredne dvije godine pružati usluge asistencije osobama s invaliditetom.

Ugovori su dodijeljeni u okviru Ograničenog poziva za prijavu dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023.

Cijeli poziv uključuje ukupno 135 ugovora u vrijednosti većoj od 72,4 milijuna kuna. Među odabranim programima našla se i Udruga slijepih Šestočka kojoj je Ministarstvo odobrilo 97.000,00 kn za provođenje programa „Budi moje oči 2“. Program videćeg pratitelja u kontinuitetu se provodi od 2019. godine, a osigurava videćeg pratitelja za 20 korisnika s područja Požeško-slavonske županije.

Cilj programa je pružiti pomoć slijepim osobama u obavljanju svakodnevnih zadataka kako bi se ojačalo socijalno uključivanje osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećala kvaliteta usluge videćeg pratitelja. Projektne aktivnosti usmjerene su povećanju socijalne uključenosti i unapređenja kvalitete života te poticanje što veće samostalnosti i neovisnosti življenja osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Veselimo se nastavku aktivnosti…

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Zaključci s tematskog skupa “Prava i položaj osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi”

ZAKLJUČCI S TEMATSKOG SKUPA „PRAVA I POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM U LOKALNOJ UPRAVI I SAMOUPRAVI“ (ORGANIZIRAN POVODOM OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA BIJELOG ŠTAPA, 15.10.2021. U PLETERNICI)

Dana, 15.10.2021. godine u sklopu Međunarodnog dana Bijelog štapa u organizaciji Udruge slijepih Šestočka Pleternica održan je javni tematski skup: „Prava i položaj osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi“.

Na istoj su sudjelovali predstavnici nadležnih institucija za osobe s invaliditetom, lokalne i regionalne samouprave, mediji i udruge s područja Požeško-slavonske županije i to:
   ▪ Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,
   ▪ Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom Područnog ureda Osijek,
   ▪ Požeško-slavonska županija,
   ▪ Grad Pleternica,
   ▪ Grad Pakrac i Lokalna razvojna agencija Poduzetničkog centra Pakrac,
   ▪ Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
        invaliditetom,
   ▪ Hrvatski zavod za zapošljavanje,
   ▪ Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske,
   ▪ Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije,
   ▪ Udruga invalida rada Požega,
   ▪ Udruge za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom
         Republike Hrvatske,
   ▪ „MI“ Udruge roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju,
   ▪ Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju ”Osmjeh”,
   ▪ Udruge za pomoć djeci i mladima Radost,
   ▪ Udruge za kreativni rad i pomoć socijalno potrebiti osobama Kap solidarnosti i
   ▪ Požeški vodič

Za uvodni dio utvrđeno je da prema posljednjem Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskog iz rujna 2021. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Požeško-slavonskoj županiji živi 11.446 osoba s invaliditetom od čega je 6.866 muškog spola (60%) i 4.580 ženskog spola (40%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 17,3% ukupnog stanovništva Požeško-slavonske županije, što je nešto više od državnog prosjeka koji iznosi 14,4% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Tablica 1. Prikaz broja osoba s invaliditetom u gradovima i općinama Požeško-slavonske županije

GRADOVI I OPĆINEBROJ OSOBA
Požega3772
Pleternica1709
Pakrac1392
Lipik1005
Kutjevo852
Velika752
Brestovac603
Jakšić531
Kaptol480
Čaglin345

TEMATSKI SKUP „PRAVA I POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM U LOKALNOJ UPRAVI I SAMOUPRAVI“ PODIJELJEN JE U TRI TEMATSKE CJELINE:

1. Obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom

U tematskoj raspravi sudionici su upoznati sa statističkim podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima u rujnu Požeško-slavonska županija s primjerenim oblikom školovanja rješenje ima 835 osoba s invaliditetom. Prema podatcima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s danom 30.9.2021. radno aktivno je 375 osoba s invaliditetom. Korisnici su upoznati i s mogućnostima korištenja raznih poticaja i potpora (sufinanciranja) vezanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz mjere Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom:
   ▪ procjena radne učinkovitosti i radne prilagodbe,
   ▪ troškovi prilagodbe uvjeta rada,
   ▪ subvencija troškova Bruto I plaće,
   ▪ naknada u visini uplaćenih doprinosa,
   ▪ sufinanciranje troškova prijevoza na posao i s posla,
   ▪ novčana nagrada zbog zapošljavanja izvan kvote,
   ▪ potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom,
   ▪ sufinanciranje troškova obrazovanja i
   ▪ ostale potpore koje se mogu pronaći na stranicama Zavoda za vještačenje,
        profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
        (https://zosi.hr/).

Prijedlozi i zaključci po 1. tematskoj cjelini „Obrazovanje i zapošljavanje osoba s
invaliditetom“:
► osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom u svim obrazovnim institucijama na
      prostoru Požeško-slavonske županije (uključujući i predmetne učionice na višim
      katovima);
► pri zapošljavanju pomoćnika u nastavi voditi brigu o zapošljavanju osoba koji su
     osposobljeni da mogu pratiti nastavu na daljinu i osigurati da se pomoćnici ne
     izmjenjuju često;
► omogućiti kvalitetnije obrazovanja osoba s invaliditetom kroz razne edukacijske
     radionice za osobe s invaliditetom i online obrazovanje;
► povećati mobilnost osoba s invaliditetom kroz:
      ‣ osiguranje javnog prijevoza prilagođenog za osobe s invaliditetom (osobito za
     ruralna područja),
      ‣ osigurati veću dostupnost polaganja vozačkih ispita za osobe s invaliditetom,
     sufinanciranjem troškova do najbližih prilagođenih autoškola (trenutno su u
     Zagrebu, Splitu i Rijeci) ili se zalagati za otvaranje prilagođene autoškole za
     osobe s invaliditetom u Slavoniji;
► zahtijevati od jedinica lokalne uprave i samouprave da u svojim proračunima osiguraju:
      ‣ potpore za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom,
      ‣ sufinanciranje troškova samozapošljavanja osoba s invaliditetom: kroz otvaranje
     obrta, poduzeća, posebno zaštitnih radionica i drugih gospodarskih subjekata,
     Istim mjerama potaknuti će se rasprava zapošljavanja osoba s invaliditetom,
     pronaći deficitarna radna snaga te povećati interes poslodavaca za uključivanjem u
     mjere za osobe s invaliditetom koje su dostupne na lokalnoj i nacionalnoj razini;
► dodatno angažirati Hrvatski zavod za zapošljavanje i druge institucije koje
     mogu educirati i informirati poslodavce s područja Požeško-slavonske županije o
     dostupnim poticajnim mjerama za zapošljavanje osoba s invaliditetom;
► prioritet kod kupnje roba i usluga od pravnih osoba koje zapošljavanju osobe s
     invaliditetom i koristiti mjere „zamjenske kvote“.

2. Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu skrb i drugih prava osoba s invaliditetom

U tematskoj raspravi sudionici su upoznati s radom Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom koji je predstavio rad pravobraniteljstva i prava osoba s invaliditetom. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom zaprima individualne pritužbe osoba s invaliditetom i onih koji rade u njihovu korist, razmatra slučajeve u kojima se pritužuje na povredu prava osoba s invaliditetom i u kontaktu s institucijama koje su zadužene za rješavanje tih pitanja, nastoji ishoditi najpovoljnije rješenje. Svaki slučaj će se preispitati, dokumentirati i odlučiti u kojoj mjeri se mogu poduzeti daljnje radnje.

Primjeri pojedinačnih prava zbog kojih se osobe s invaliditetom obraćaju Uredu su:
   ▪ Status OSI
   ▪ Osobna invalidnina
   ▪ Doplatak za pomoć i njegu
   ▪ Status roditelja njegovatelja
   ▪ Skrbništvo, poslovna sposobnost
   ▪ Usluge osobnog asistenta
   ▪ Psihosocijalna podrška
   ▪ Invalidska i obiteljska mirovina („nasljeđivanje mirovine od
       roditelja”)
   ▪ Utvrđivanje postotka tjelesnog oštećenja/naknada
   ▪ Beneficirani radni staž
   ▪ Zapošljavanje OSI i pozivanje na pravo prednosti pri zapošljavanju
       (pod jednakim uvjetima)
   ▪ Razumna prilagodba pri zapošljavanju i na radnom mjestu
   ▪ Profesionalna rehabilitacija
   ▪ Pristupačnost (javnih površina, objekata, ustanova, bolnica, škola
        itd., pristupačnost stanovanju, osiguranje parkirališnih mjesta
        označenih za osobe s invaliditetom)
   ▪ Oslobađanje od cestarine za OSI
   ▪ Znak pristupačnosti
   ▪ Različite vrste naknada
   ▪ Uključivanje OSI u svakodnevni život zajednice
   ▪ Rehabilitacija
   ▪ Ortopedska i druga pomagala
   ▪ Porezne olakšice za OSI
   ▪ Članstvo u udrugama
   ▪ Oslobađanja i olakšice (npr. HRT pristojba, teleoperateri)
   ▪ Prijedlozi za suradnju, podršku na projektima

Pritužbe se mogu podnijeti:
   1. Pisano – poštom na adresu:
        Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
        Područni ured Osijek
        Ulica Hrvatske Republike 5, 31 000 Osijek
   2. Telefonom: 031/293 352
   3. Pisano faksom: 01/6177 901
   4. Pisano e-mailom: tajnistvo-osijek@posi.hr
   5. Posjetom – za neposredni razgovor potrebna je prethodna najava
       i dogovor termina.

Prijedlozi i zaključci po 2. tematskoj cjelini „Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu skrb i drugih prava osoba s invaliditetom“:
► udruživanje i zajednički nastupi udruga osoba s invaliditetom u provođenju projekata,
      edukacija, razmjene iskustava i organizacije sastanaka prema institucijama koje
      mogu djelovati na rješavanje različitih problema osoba s invaliditetom;
► inzistirati na redovitim sastancima i većoj uključenosti udruga
      osoba s invaliditetom u kreiranju planova i programa lokalne uprave i
      samouprave na rješavanje i poduzimanje mjera za osobe s invaliditetom;
► osnivanje povjerenstava za poboljšanje prava i života osoba s invaliditetom u
      jedinicama lokalne uprave i samouprave;
► osigurati veću kontrolu parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom na području Požeško-
      slavonske županije i osigurati minimalna parkirna mjesta za osobe s invaliditetom u
      lokalnoj upravi i samoupravi;
► raditi s lokalnom upravom i samoupravom i Centrom za socijalnu skrb u iskorjenjivanju
      siromaštva kod osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u Požeško-slavonskoj županiji;
► tražiti od jedinica lokalne uprave i samouprave:
      ‣ sufinanciranje troškova prilagodbe pristupačnosti osoba s invaliditetom u
      njihovim domovima (izrada rampe, izrada rukohvata, taktilnih staza i slično),
      ‣ da poveća brigu i nadzor za propisno označavanje objekata u gradnji i za
      vrijeme gradnje (zgrade, popravak cesta i slično),
      ‣ kvalitetnije financiranje udruga koje skrbe o osobama s invaliditetom u
      pogledu bodovanja i vrednovanja dosadašnjeg rada Udruga.

3. Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu skrb i drugih prava osoba s invaliditetom

Nasilje nad osobama s invaliditetom manifestira se kao psihološko, financijsko, seksualno, strukturno, tjelesno, zanemarivanje, manipulacija farmakološkim sredstvima i ortopedskim i drugim pomagalima.

Prijedlozi i zaključci po 3. tematskoj cjelini „Zaštita od svih oblika nasilja nad osobama s invaliditetom“:
► ozbiljnija borba protiv diskriminacije osoba s invaliditetom u svim segmentima
      njihovih života i zalaganje za izjednačavanje prava i mogućnosti osoba s invaliditetom;
► tražiti od Centara za socijalnu skrb češći, detaljniji i kvalitetniji nadzor
      obitelji u kojima živi osoba s invaliditetom zbog bilo kojeg oblika nasilja;
► osigurati i pružiti jednake mogućnosti osobama s invaliditetom kao i svim ostalim
      osobama u zajednici.

Izražena mišljenja i stavovi odražavaju zajedničke zaključke i rezultate navedenih sudionika.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Obilježen Međunarodni dan bijelog štapa kroz tematski skup

U Pleternici, u prostorijama Terra Panonica, 15.listopada 2021. obilježen je Međunarodni dan bijelog štapa kroz tematski skup o pravima i položaju osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi.

Organizator tematskog skupa o pravima i položaju osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi bila je Udruga slijepih Šestočka iz Pleternice.

Tematskom skupu su se odazvali predstavnici udruga koje skrbe i rade na dobrobit osoba s invaliditetom, predstavnici jedinica lokalne uprave i samouprave, savjetnik ureda Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, područnog ureda Osijek Mario Burek, savjetnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Zvjezdana Bogdanović, viša stručna savjetnica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Kristina Majstorović, stručne suradnice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), pročelnica Požeško-slavonske županije Sandra Sekulić Pojer, dogradonačelnik Grada Pleternice Domagoj Katić, predstavnik gradonačelnice Grada Pakraca Denis Relota, te ostali predstavnici drugih institucija od važnosti za život i rad osoba s invaliditetom.

Sve nazočne goste pozdravio je predsjednik Udruge slijepih Šestočka Marinko Zeljko te se zahvalio predstavnicima na odazivu i interesu za sudjelovanjem u ovakvoj konstruktivnoj raspravi. Uslijedili su pozdravi i predstavljanje rada nadležnih tijela, ali i upoznavanje sa statističkim podatcima osoba s invaliditetom za Požeško-slavonsku županiju u usporedbi sa stanjem u ostatku Hrvatske.

Tematska rasprava je bila podijeljena u tri tematske cjeline: obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom, ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu skrb i drugih prava, te zaštita od svih oblika nasilja osoba s invaliditetom.

Otvorena rasprava izazvala je dinamičan tijek među sudionicima te dala mnogo korisnih informacija, odgovora, iznošenja problema osoba s invaliditetom, ali i situacija koje je nužno rješavati u lokalnim upravama i samoupravama.

Po završetku rasprave, organizator je izrazio nadu da će korisne informacije i osobna iskustva pomoći radu udruga i poslodavaca u zajednicama iz kojih dolaze, ali da će i snažne riječi biti prezentirane po povratku predstavnika u njihove institucije.

Voditelj programa Udruge slijepih Šestočka Tomislav Stojčević najavio je da će se kroz par dana izvršiti detaljnija analiza tematskog skupa s izvedenim zaključcima problematike predstavljene na tematskom skupu i poslana sudionicima, nadležnim tijelima te objavljena na blogu ravnica.eu, koji je namijenjen objavljivanju tema i članaka vezanih uz aktivnosti udruga osoba s invaliditetom. Također na ovu adresu mogu se javiti Udruge, organizacije i osobe s invaliditetom s prijedlozima, aktivnostima i tekstovima koji će biti objavljeni i prezentirani javnosti.

Uz pomoć Ininog Zelenog pojasa 2020. završena izgradnja „Poučne staza za slijepe“

U sklopu programa Ininog Zelenog pojasa 2020., natječaja za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, prirode i klime, završene su aktivnosti iz projekta “Poučna staza za slijepe”.

Projekt je realiziran kroz aktivnosti: nabavka materijala, čišćenje i uređivanje zemljane podloge, postavljanje staze, nabavka sadnica i natpisnih pločica, sadnja sadnica i uređivanje okoliša, postavljanje poučnih pločica, druženje i promocija te edukativne radionice snalaženja u prostoru kroz osjet dodira i mirisa.

Uz pomoć Ininog Zelenog pojasa 2020., slijepim i visoko slabovidnim osobama, omogućilo se da kroz osjećaj dodira i mirisa, natpisnih pločica i edukativnih radionica bolje upoznaju s okolinom koja ih okružuje te lakše snalaze u prostoru.

Zahvaljujemo se Ini na podršci te svim volonterima i članovima koji su zaslužni za uspješnu realizaciju projekta, čime je unapređen položaj slijepih osoba u lokalnoj zajednici – ističe predsjednik Udruge Marinko Zeljko.

Fotogalerija u nastavku…

HUMANITARNA AKCIJA SE NASTAVLJA: Paketi s vrećicama su krenuli na put po Lijepoj našoj za humanitarnu akciju „Tonski studio za slijepe“

Humanitarna akcija “Tonski studio za slijepe” naišla je na pozitivne odgovore diljem Lijepe naše.

Primili smo puno lijepih poruka, podrške, želja i pozdrava iz svih dijelova Hrvatske. Nisu to bile samo poruke ohrabrenja već i donacije, čime je s današnjim danom poslano više od 800 vrećica za višekratnu upotrebu. S tim da su se pojedini donatori odrekli i vrećica i bez ikakvog znaka pažnje izvršili donaciju. Svima velika hvala.

Dok se ne prikupe sva potrebna financijska sredstva s humanitarnom akcijom nastavljamo i dalje.

Podsjećamo da za svaku zaprimljenu donaciju Donatoru šaljemo vrećice s raznim motivima kojima se žele prikupiti financijska sredstva potrebna za opremanje tonskog studija. Isti se planira uspostaviti u svrhu snimanja knjiga u zvučnoj tehnici, tzv. zvučnih knjiga za slijepe i slabovidne osobe.

Vrijednost jedne vrećice s motivom iznosi 25,00 kn (u cijenu je uračunata poštarina).

Molimo sve koji se žele uključiti i mogu nas podržati da na donaciji naznače: “Donacija za humanitarnu akciju – Tonski studio za slijepe”.

Po zahtjevu donatora za svaku donaciju izdajemo Potvrdu o donaciji.

Za više informacija ili narudžbu navedenih vrećica obratiti nam se možete na kontakte: udruga.slijepih.pleternice@gmail.com ili 034/251-534.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Jednokratnom podrškom osiguran nastavak projekta “Budi moje oči”

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA nastavlja provoditi projekt “Budi moje oči” čime je osiguran videći pratitelji za slijepe osobe.

Nakon uspješnog završetka prve faze projekta “Budi moje oči” kojeg je financirao Europski socijalni fond u 100%-tnom iznosu od 494.440,00 kn nastavak je osiguralo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kroz Jednokratnu financijsku podršku kojom se osigurava nastavak pružanja usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Nastavak pružanja usluge Ministarstvo je financiralo s 48.300,00 kn, a obuhvaća zapošljavanje jednog videćeg pratitelja za 20 korisnika s područja Požeško-slavonske županije. Projekt je s aktivnostima krenuo 12.6.2021., a kraj projektnog razdoblja predviđen je za 31.12.2021. godine.

Cilj projekta je stvoriti preduvjet za kvalitetniji i olakšan život slijepih osoba te poticanje njihovih društvenih, kreativnih, edukativnih i drugih aktivnosti. Projektne aktivnosti usmjerene su jačanju socijalnog uključivanja slijepih osoba, na način da im videći pratitelj pomaže u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, sudjelovanja u društvenoj participaciji te poboljšanju sveukupne kvalitete života.

Veselimo se nastavku aktivnosti…

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA Predstavljanje rada udruge na radio emisiji

U sklopu emisije Zdrave minute Radio Vallis Auree, predsjednik Udruge slijepih Šestočka Marinko Zeljko, predstavio je udrugu, rad i projekte.

Predsjednik je za početak predstavio udrugu koja djeluje od 2007. godine s ciljem pomaganja slijepim i visokoslabovidnim osobama s područja Grada Pleternice i Požeško-slavonske županije. Osim slijepih osoba, u svom radu pomaže i starijim osobama koji se u već podmakloj dobi češće susreću s gubljenjem vida. Smještena je iza ambulante u Pleternici u Vinogradskoj ulici, a trenutno kroz projekte zapošljava četvero zaposlenika.

Projekti koji udruga provodi su usluge videćeg pratitelja u sklopu europskog projekta “Budi moje oči”, zatim dnevni boravak za slijepe, slabovidne i osobe starije životne dobi koje financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te izgradnju edukativne staze kroz projekt “Poučna staza za slijepe” kojeg financira INA – Industrija nafte d.d.

Cijeli razgovor možete poslušati na: https://youtu.be/q-c5CCEA2ag

Emisija je sufinancirana iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Dani otvorenih vrata u Pleternici 2021.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske svake godine organizira događaj Dana otvorenih vrata udruga po cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici.

Ovaj događaj obilježila je i Udruga slijepih Šestočka te je građanima prezentirala projekte i programe, pomagala za slijepe, ali ih i pozvala da sudjeluju u aktivnostima kao korisnici ili volonteri.

Na ovom događaji svoj rad predstavili su i Pleternički čoraci, Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju „​OSMJEH“, Društvo Naša djeca Pleternica, Hrvatsko žensko društvo Pleternica, Kulturno-umjetničko društvo Orljava Pleternica i Kulturno umjetničko društvo Svilenka Buk. Ovaj događaj podržale su i lokalne vlasti, ali i posjetitelji koji su mogli saznati nešto više o radu udruga koji djeluju na području Grada Pleternice.

Razigrane priloge s Dana otvorenih vrata u Pleternici 2021. možete pogledati na: https://fb.watch/6iQa5N_3k5/

Galeriju fotografija donosimo u nastavku…

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Održana završna konferencija “Budi moje oči” kojom su osigurani videći pratitelji za slijepe osobe

Udruga slijepih Šestočka održala je završnu konferenciju za projekt „Budi moje oči“ na kojoj su predstavljeni rezultati i dojmovi . Projekt je u 100%-tnom iznosu od 494.440,00 kn financirao Europski socijalni fond, u sklopu poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nakon dvije godine osiguravanja usluge videćeg pratitelja projekt „Budi moje oči“ privodi se kraju. Projektnim aktivnostima ojačano je socijalno uključivanje slijepih osoba, na način da su im videći pratitelji pomagali u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, sudjelovanjem u društvenoj participaciji te poboljšanju sveukupne kvalitete života. Korisnicima je omogućena usluga: pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, kulturno-zabavne institucije i slično.), te ovisno o potrebi slijepe osobe – obuka za obavljanje kućanskih poslova; pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koje žive same i nemaju obveznika uzdržavanja niti članova obitelji u bližoj okolici – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi. Provedbom projekta ostvareni su preduvjeti za kvalitetniji i lakši život slijepih osoba te su unaprijeđene njihove društvene, kreativne,  edukativne i druge aktivnosti.

Zahvaljujući ovom projektu, uz voditelja projekta, zaposlena su i dva videća pratitelja za slijepe osobe. Usluge je koristilo 20 slijepih osoba s područja Grada Pleternice i okolnih naselja, odnosno cijele Požeško-slavonske županije. Projekt je omogućio dugoročan utjecaj na kvalitetniji život slijepih osoba, kao i njihovo aktivno uključivanje u život zajednice, stvaranjem novih poznanstava i navika koje će obogatiti njihov život. Ovakav način pomaganja slijepim osobama u svakodnevnim izazovima te uključivanja u društvenu participaciju dobra je praksa i pokazatelj i drugim subjektima da se i same aktiviraju u svojoj zajednici i osluškuju potrebe bližnjih, istaknuo je voditelj projekta Tomislav Stojčević.

Slijepe osobe su u najvećem broju slučajeva ovisne o drugoj osobi te se ovim projektom napravio jedan snažan iskorak uključivanjem slijepih u normalno funkcioniranje društva. Kao zajednica možemo puno više ponuditi osobama s različitim oblicima invaliditeta, počevši od razumijevanja i uvažavanja. Nadamo se i novom projektu koji će omogućiti kontinuitet pružanja usluge te koji će slijepe osobe staviti u ravnopravniji položaj s ostalim dionicima u društvu, zaključio je Marinko Zeljko, predsjednik Udruge slijepih Šestočka.

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.