Monthly Archives: svibanj 2020

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Preporuke za rad videćih pratitelja za vrijeme epidemije koronavirusa u primjeni od 11.5.2020. u sklopu projekta “Budi moje oči”

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA u sklopu projekta “Budi moje oči” UP.02.2.2.09.0103 prenosi preporuke Hrvatskog saveza slijepih za rad videćih pratitelja za vrijeme epidemije koronavirusa u primjeni od 11.5.2020.

Videći pratitelj za vrijeme proglašene epidemije koronavirusa obavlja poslove videćeg pratitelja u prilagođenom obliku sukladno uputama Vlade RH i Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Usluga videće pratnje pruža se korisniku samo u sljedećim situacijama:

– korisnik ima dogovoren termin za liječnički pregled (što dokazuje uvidom u potvrdu rezervacije);
– korisnik ima zakazani termin u nekim drugim ustanovama (dokaz uvidom u potvrdu rezervacije);
– korisnik treba dostavu živežnih namirnica i lijekova (videći pratitelj sam nabavlja namirnice i iste dostavlja korisniku na kućnu adresu);
– iznimno, korisniku koji živi sam može se iz opravdanih razloga pružiti usluga na drugi način, što će za svaki pojedinačni slučaj procijeniti voditelji projekta i videći pratitelji;
– korisnik treba pomoć pri čitanju i sortiranju dokumenata ili namirnica kod kuće.

Rad se odvija pod sljedećim posebnim uvjetima za korisnike i videće pratitelje:

ZA KORISNIKE

– Prije korištenja usluge, korisnik mora izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba o istom obavijestiti videćeg pratitelja i liječnika opće prakse. Uslugu videćeg pratitelja tada ne može koristiti i mora postupati sukladno uputama liječnika.

– Kod kretanja uz videćeg pratitelja, korisnik se mora pridržavati pravilnog načina vođenja, odnosno držati se pratitelju iznad lakta kako bi bio na potrebnom razmaku od minimalno pola koraka.

– Prilikom ulaska u vozilo videćeg pratitelja, korisnik se mora smjestiti na stražnjem sjedalu iza suvozačevog mjesta dijagonalno od videćeg pratitelja kako bi razmak bio što veći.

– Korisnik za vrijeme korištenja usluge videćeg pratitelja mora imati zaštitnu masku koja pokriva nos i usta te zaštitne rukavice.

ZA VIDEĆE PRATITELJE

– Prije pružanja usluge, videći pratitelj mora izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba o istom obavijestiti korisnika i svog liječnika opće prakse. Uslugu videćeg pratitelja tada ne može pružiti i mora postupati sukladno uputama liječnika.

– Videći pratitelj mora održavati higijenu svog neposrednog radnog prostora – unutrašnjosti vozila tako da povremeno sredstvom za dezinfekciju površina ili dezinfekcijskim maramicama prebriše površine koje se često dotiču rukama.

– Između korisnika kojima pruža uslugu mora napraviti stanku od barem 15 minuta kako bi izbjegao njihov međusobni kontakt i u tom periodu mora obavezno provjetriti vozilo.

– Videći pratitelj za vrijeme pružanja usluge mora nositi zaštitnu masku koja pokriva nos i usta zaštitne rukavice, izbjegavati dodirivanje očiju, nosa, usta i koristiti dezinficijens na bazi alkohola.

– Videći pratitelj obavezan je provoditi čestu higijenu ruku dezinfekcijskim sredstvima koja sadrže 70% alkohola (protrljati ruke ako nisu vidno prljave, odnosno oprati ruke sapunom i vodom u trajanju od 20-ak sekundi, a zatim protrljati dezinfekcijskim sredstvom ako su prljave).

– Videći pratitelj ima pravo provjeriti kod liječnika opće prakse korisnika je li korisniku izrečena mjera samoizolacije ili karantene, odnosno da li je pozitivna na koronavirus.

Videći pratitelj može odbiti pružiti uslugu ako gore navedene preporuke nisu ispoštovane.

Poslodavci su dužni osigurati videćim pratiteljima potrebnu opremu (zaštitne maske, rukavice, sredstvo za dezinfekciju), te obavijestiti i educirati videće pratitelje i korisnike o samoj bolesti i preporukama/ općim i specifičnim mjerama zaštite prije pružanja same usluge.

Širenje opsega usluge videćeg pratitelja bit će ažurirano sukladno uputama Vlade i Stožera.

Izvor: https://www.savez-slijepih.hr/hr/

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

element2_A3 (2)