Category Archives: Obavijesti

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA: Nastavak usluge videćeg pratitelja kroz program „Budi moje oči 2“

U okviru izmjene i dopune Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2022. do 2023. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za novo razdoblje od 1.8.2023. do 31.12.2023. Udruzi slijepih Šestočka za program “Budi moje oči 2” Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odobrilo je dodatnih 5.863,55 €.

Cilj programa je pružiti pomoć slijepim osobama u obavljanju svakodnevnih zadataka kako bi se ojačalo socijalno uključivanje osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećala kvaliteta usluge videćeg pratitelja. Programske aktivnosti usmjerene su povećanju socijalne uključenosti i unapređenja kvalitete života te poticanje što veće samostalnosti i neovisnosti življenja osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Udrugu slijepih Šestočka već niz godina slijepim osobama pruža podršku kroz uslugu videćeg pratitelja te im na taj način omogućuje veću mobilnost i pristupačnost različitim institucijama. Na raspolaganju, u dogovorenom vremenu, imaju videću pratiteljicu, ali i automobil koji im uvelike olakšava kretanje od pozicije A do pozicije B. Slijepe osobe su skupina invalida koja u velikoj mjeri ovisi o drugoj osobi, a naročito u starijoj dobi, te je ovaj program iz istog razloga od velike pomoći za slijepe osobe. Otkako je videće pratiteljice uz slijepe osobe primjećujemo da više sudjeluju u različitim aktivnostima, samostalniji su jer znaju da je uz njih netko tko će im pripomoći ili upozoriti na nešto, što s obzirom na sljepoću, mogu i sam potvrditi – rekao nam je predsjednik Udruge Marinko Zeljko

Videća pratiteljica pruža korisnicima usluge: pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, kulturno-zabavne institucije i slično.), te ovisno o potrebi slijepe osobe – obuka za obavljanje kućanskih poslova; pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koje žive same i nemaju obveznika uzdržavanja niti članova obitelji u bližoj okolici – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi.

Posao videćeg pratitelja se često u društvu olako shvaća da ga može svatko raditi, ali i on zahtjeva određene vještine, uključujući i one društveno-socijalne, svakodnevno učenje i razumijevanje, poznavanje potreba i navika svakog korisnika kako bi se što ugodnije osjećao te kako bi se što više mogao osjećati kao i svi drugi. U ovih pet godina videća pratiteljica susrela se s brojnim izazovima, ali je i naučila kako se nositi s njima. Svaki dan nosi novo zadovoljstvo što možete pomoći drugome i nada se da će i drugi prepoznati taj osjećaj i pružiti podršku slijepim osobama – istaknula je videća pratiteljica Katarina.

Ovaj vrijedni program za našu zajednicu na području Požeško-slavonske županije omogućilo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sve do 31.12.2023., a nadamo se da će ga podržati i u narednim godinama kako bi se korisnicima nastavila pružati kontinuirana usluga videćeg pratitelja.

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA: Nastavak usluge videćeg pratitelja kroz program „Budi moje oči 2“

U okviru Ograničenog poziva dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023. Udruzi slijepih Šestočka odobrena su sredstva za drugu godinu provedbe usluge videćeg pratitelja kroz program „Budi moje oči 2“. Program je započeo s provedbom 1. siječnja 2022., a nastavak je osiguran i za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. srpnja 2023. Financira ga Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 8.208,97 € za drugu godinu.

Cilj programa je pružiti pomoć slijepim osobama u obavljanju svakodnevnih zadataka kako bi se ojačalo socijalno uključivanje osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećala kvaliteta usluge videćeg pratitelja. Programske aktivnosti usmjerene su povećanju socijalne uključenosti i unapređenja kvalitete života te poticanje što veće samostalnosti i neovisnosti življenja osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Za Udrugu slijepih Šestočka ovo je već peta godina kontinuirane podrške slijepim osobama kroz uslugu videćeg pratitelja. Slijepe osobe su skupina invalida koja u najvećem dijelu ovisi o drugoj osobi i kao takva predstavlja veliki problem za život slijepe osobe, a pogotovo kada dođu u stariju dob i kada su još više ovisne o drugima. Nadamo se da će ovaj program bar malo pripomoći slijepim osobama da “vide” i da imaju osjećaj da netko brine i o njima, rekao nam je predsjednik Udruge Marinko Zeljko.

Na programu je zaposlen voditelj i videća pratiteljica koja  pruža korisnicima usluge: pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, kulturno-zabavne institucije i slično.), te ovisno o potrebi slijepe osobe – obuka za obavljanje kućanskih poslova; pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koje žive same i nemaju obveznika uzdržavanja niti članova obitelji u bližoj okolici – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi.

Još od samog početka ovoj posao je predstavljao izazov za videću pratiteljicu kako će biti prihvaćena od korisnika, ali se ona izvrsno snašla i ima puno lijepih iskustava. Pomaganje drugima je nešto što te može ispuniti i što ostaje u lijepom sjećanju. Često se slijepe osobe podcjenjuje da ne mogu ništa raditi, ali to baš i nije tako. Potrebno ih je možda malo potaknuti i pripomoći te prilagoditi tempo, ali ne možete ni vjerovati koliko toga mogu napraviti svojim rukama, uz malu pomoć – istaknula je videća pratiteljica Katarina.

Ovaj program je od izrazitog značaja za slijepe osobe jer doprinosi njihovom uključivanju u lokalnu zajednicu, olakšava im svakodnevni život i povećava mobilnost. Korisnica usluge videćeg pratitelja Julijana se zahvalila što je uključena u ovu podršku koju pruža Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Velika joj je pomoć pratnja pri odlascima u ljekarnu, trgovinu ili prijevoz do liječnika. Do sada se većinom sama snalazila i kretala u prostori koji poznaje te je vrlo rijetko izlazila u javnost. Sada su joj najdraže šetnje do trgovine koje joj pomažu u rekreaciji. Ističe da joj je i ovako uz pomoć videćeg pratitelja katkad teško hodati i snalaziti se u prostoru, a zamislite samo kako je živjeti u mraku. Voljela bi da joj se ova pomoć nastavi pružati i dalje te da ju je moguće osigurati i u duljem dnevnom vremenskog razdoblju.

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Obilježen Međunarodni dan slijepih

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana slijepih u prostorijama Udruge slijepih Šestočka održana je svečana sjednica otvorena za javnost.

Uz prisustvo članova, gostiju i medija javnosti su prezentirani svakodnevni izazovi s kojima se susreću slijepe osobe na području urbanih i ruralnih sredina. Zaključci su definirani u okviru neprilagođenih prilaza i parkinga, gužve i buke, oštećenih staza i kolnika, nepristupačnosti usluga i informacija te neodgovornosti ili manjka svijesti o problemima slijepih osoba unutar lokalne zajednice.

Udruga slijepih Šestočka na niz problema želi odgovoriti programima pa se tako može pohvaliti da provodi nekoliko projekata koji za cilj imaju unaprijediti kvalitetu slijepih i visokoslabovidnih osoba, ali i drugih ugroženih skupina kao što su starije osobe, osobe s invaliditetom i socijalno ugrožene osobe.

Svečanost je završila otvaranjem kuhinje opremljene pomagalima prilagođenim slijepim osobama i druženjem uz domjenak i igre na pikadu.

PROMOCIJA PROGRAMA: Kutak za integraciju slijepih i slabovidnih osoba treće životne dobi

U sklopu Dana otvorenih vrata koji se održao na Trgu bećarca u Pleternici predstavljen je rad udruga s pleterničkog područja.

Trg su ispunili mnogobrojni vrtićarci, vatrogasci, nogometaši, ali i predstavnici udruga prezentirajući aktivne programe i projekte koji unaprjeđuju kvalitetu života naših sugrađana.

Među različitim izlagačima s programom “Kutak za integraciju slijepih i slabovidnih osoba treće životne dobi” predstavila se i Udruga slijepih Šestočka prema široj javnosti i lokalnim samoupravama.

Program u ukupnom iznosu od 72.000,00 kn za drugu godinu provedbe u 100%-tnom iznosu financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u sklopu poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu

Program omogućuje svakodnevne i strukturirane aktivnosti za starije osobe različitih društveno-ekonomskih kategorija i fizičkih sposobnosti na području Grada Pleternice, prvenstveno se teži unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi u lokalnoj zajednici, pri čemu su postavljeni sljedeći specifični ciljevi:

  • pružiti strukturirane i redovite aktivnosti za predmetnu skupinu građana, prilagođene njihovim (različitim) potrebama i sposobnostima, s posebnim naglaskom na uključenje starijih osoba s invaliditetom;
  • osigurati kontinuitet u odnosu na ranije provođenje dnevne aktivnosti za starije osobe na području Grada Pleternice;
  • povećati razinu socijalizacije svih skupina starijih osoba, s posebnim naglaskom na poticanje međugeneracijske povezanosti;
  • potaknuti samopouzdanje i samostalnost starijih osoba s područja Grada Pleternice.

Provođenje programskih aktivnosti doprinosi razvoju izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koje kontinuiranim razvojem i prilagođavanjem potrebama korisnika, omogućuju ravnopravno sudjelovanje osoba starije životne dobi u društvu i time utječu na povećanje kvalitete njihovog življenja.

Druga godina provedbe programa započela je 1.1.2022., a traje sve do 31.12.2022. godine.

Aktivnosti prema lokalnim samoupravama predstavljeni su gradonačelnici Grada Pleternice Mariji Šarić te zamjeniku županice Požeško-slavonske županije Ferdinandu Trohi.

(Sadržaj ovog članka u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike)

Usvajamo nova znanja i vještine u Inkubatoru znanja!

Naši mlađi članovi sudjelovali su sa još tridesetak ambicioznih i kreativnih mladića i djevojaka na ciklusu besplatnih radionica koje su provodili djelatnici Poduzetničkog centra u suradnji s udrugom Mladi za mlade.

Kroz tri dana aktivnih radionica, od 11. do 13. svibnja, obrađene su teme poduzetništva u ruralnoj sredini, razvoj ideja te pisanje projekta i izvori financiranja, u cilju educiranja mladih i njihovog upoznavanja s temeljnim smjernica o prijavama na projekte.

Svi sudionici, osim što su ponešto naučili i razmijenili svoje ideje i potrebe s drugima, po završetku radionica ostvarili su i potvrdu da su uspješno završili edukaciju.

Vjerujemo da će nove vještine i ideje koje su naši članovi usvojili na edukacijama uvelike koristiti kvalitetnijem razvoju zaposlenika i razvoju civilnog sektora.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA: Druženje s Udrugom slijepih Pakrac-Lipik

Dana 14.3.2022. otputovali smo za Pakrac gdje smo posjetili Udrugu slijepih Pakrac-Lipik.

Udruga slijepih Pakrac-Lipik je osnovana 1996. s ciljem rada za opće dobro, te promicanje razvitka i unaprjeđenje statusa slijepih osoba u svim segmentima života, te zaštite njihovih prava i interesa kao temeljnih ljudskih prava, a osobito: dostojanstva, jednakosti, mogućnosti, univerzalnog dizajna, pristupačnosti, ravnopravnosti i nediskriminacije, te života u zajednici uz podršku.

Udruga broji 44 člana s područja gradova Lipika i Pakraca, a za njih organizira redovna druženja dva puta tjedno, obilazi postojeće te identificira potencijalne članove, pruža pomoć članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa, osigurava članovima potrebna pomagala, održava dnevne boravke, provodi program videćih pratitelja i još puno drugih raznolikih aktivnosti prilagođenih potrebama članova.

Nakon upoznavanja i razmjene iskustava, ali i dogovora oko suradnje između udruga uslijedilo je ugodno druženje. S lijepim i toplim željama napuštamo Pakrac i vraćamo se u Pleternicu gdje ćemo nakon ovog druženja moći još kvalitetnije obavljati svoju ulogu u zajednici.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA: Osiguran nastavak videćeg pratitelja kroz program „Budi moje oči 2“

U okviru Ograničenog poziva dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023. Udruga slijepih Šestočka osigurala je nastavak usluge videćeg pratitelja kroz program „Budi moje oči 2“. Program se provodi od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023., a financira ga Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 97.000,00 kn za prvu godinu.

U petak 18. veljače 2022. u Slavonskom Brodu održano je svečano uručivanje ugovora koje je korisnicima osobno uručio ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.

Na svečanom prijemu sudjelovali su predstavnici udruga s područja Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije, a koji će u naredne dvije godine pružati usluge asistencije osobama s invaliditetom.

Ugovori su dodijeljeni u okviru Ograničenog poziva za prijavu dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022. – 2023.

Cijeli poziv uključuje ukupno 135 ugovora u vrijednosti većoj od 72,4 milijuna kuna. Među odabranim programima našla se i Udruga slijepih Šestočka kojoj je Ministarstvo odobrilo 97.000,00 kn za provođenje programa „Budi moje oči 2“. Program videćeg pratitelja u kontinuitetu se provodi od 2019. godine, a osigurava videćeg pratitelja za 20 korisnika s područja Požeško-slavonske županije.

Cilj programa je pružiti pomoć slijepim osobama u obavljanju svakodnevnih zadataka kako bi se ojačalo socijalno uključivanje osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećala kvaliteta usluge videćeg pratitelja. Projektne aktivnosti usmjerene su povećanju socijalne uključenosti i unapređenja kvalitete života te poticanje što veće samostalnosti i neovisnosti življenja osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Veselimo se nastavku aktivnosti…

(sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Udruge slijepih Šestočka)

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA: Kutak za integraciju slijepih i slabovidnih osoba treće životne dobi

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA nastavlja drugu godinu provoditi program “Kutak za integraciju slijepih i slabovidnih osoba treće životne dobi” koji uključuje organizaciju i održavanje dnevnih aktivnosti kojima će se unaprijediti život osobama treće životne dobi na području Grada Pleternice, osiguranjem što šireg spektra sadržaja, u najvećoj mogućoj mjeri prilagođenih potrebama korisnika.

Program u ukupnom iznosu od 72.000,00 kn za drugu godinu provedbe u 100%-tnom iznosu financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u sklopu poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu

Cilj programa je omogućiti svakodnevne i strukturirane aktivnosti za starije osobe različitih društveno-ekonomskih kategorija i fizičkih sposobnosti na području Grada Pleternice, prvenstveno se teži unaprijediti kvalitetu života osoba starije životne dobi u lokalnoj zajednici, pri čemu su postavljeni sljedeći specifični ciljevi:

  • pružiti strukturirane i redovite aktivnosti za predmetnu skupinu građana, prilagođene njihovim (različitim) potrebama i sposobnostima, s posebnim naglaskom na uključenje starijih osoba s invaliditetom;
  • osigurati kontinuitet u odnosu na ranije provođenje dnevne aktivnosti za starije osobe na području Grada Pleternice;
  • povećati razinu socijalizacije svih skupina starijih osoba, s posebnim naglaskom na poticanje međugeneracijske povezanosti;
  • potaknuti samopouzdanje i samostalnost starijih osoba s područja Grada Pleternice.

Provođenjem programskih aktivnosti doprinijeti će se razvoju izvaninstitucionalnih socijalnih usluga namijenjenih starijem stanovništvu u lokalnoj zajednici, koje će kontinuiranim razvojem i prilagođavanjem potrebama korisnika, omogućiti ravnopravno sudjelovanje osoba starije životne dobi u društvu i time utjecati na povećanje kvalitete njihovog življenja. Zahvaljujući ovom programu zaposlena je jedna osoba kao voditelj programa na 12 mjeseci.

Ovim putem pozivamo i sve potencijalne korisnike programa da se uključe i unaprijede kvalitetu svojih života te postanu aktivniji sudionici društvene zajednice.

Predviđeno trajanje druge godine programa je od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine.

Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Sadržaj ovog članka u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

UDRUGA SLIJEPIH ŠESTOČKA PLETERNICA Zaključci s tematskog skupa “Prava i položaj osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi”

ZAKLJUČCI S TEMATSKOG SKUPA „PRAVA I POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM U LOKALNOJ UPRAVI I SAMOUPRAVI“ (ORGANIZIRAN POVODOM OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA BIJELOG ŠTAPA, 15.10.2021. U PLETERNICI)

Dana, 15.10.2021. godine u sklopu Međunarodnog dana Bijelog štapa u organizaciji Udruge slijepih Šestočka Pleternica održan je javni tematski skup: „Prava i položaj osoba s invaliditetom u lokalnoj upravi i samoupravi“.

Na istoj su sudjelovali predstavnici nadležnih institucija za osobe s invaliditetom, lokalne i regionalne samouprave, mediji i udruge s područja Požeško-slavonske županije i to:
   ▪ Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,
   ▪ Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom Područnog ureda Osijek,
   ▪ Požeško-slavonska županija,
   ▪ Grad Pleternica,
   ▪ Grad Pakrac i Lokalna razvojna agencija Poduzetničkog centra Pakrac,
   ▪ Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
        invaliditetom,
   ▪ Hrvatski zavod za zapošljavanje,
   ▪ Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske,
   ▪ Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije,
   ▪ Udruga invalida rada Požega,
   ▪ Udruge za razvoj kreativnih radionica i kvalitete življenja osoba s invaliditetom
         Republike Hrvatske,
   ▪ „MI“ Udruge roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju,
   ▪ Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju ”Osmjeh”,
   ▪ Udruge za pomoć djeci i mladima Radost,
   ▪ Udruge za kreativni rad i pomoć socijalno potrebiti osobama Kap solidarnosti i
   ▪ Požeški vodič

Za uvodni dio utvrđeno je da prema posljednjem Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskog iz rujna 2021. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Požeško-slavonskoj županiji živi 11.446 osoba s invaliditetom od čega je 6.866 muškog spola (60%) i 4.580 ženskog spola (40%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 17,3% ukupnog stanovništva Požeško-slavonske županije, što je nešto više od državnog prosjeka koji iznosi 14,4% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Tablica 1. Prikaz broja osoba s invaliditetom u gradovima i općinama Požeško-slavonske županije

GRADOVI I OPĆINEBROJ OSOBA
Požega3772
Pleternica1709
Pakrac1392
Lipik1005
Kutjevo852
Velika752
Brestovac603
Jakšić531
Kaptol480
Čaglin345

TEMATSKI SKUP „PRAVA I POLOŽAJ OSOBA S INVALIDITETOM U LOKALNOJ UPRAVI I SAMOUPRAVI“ PODIJELJEN JE U TRI TEMATSKE CJELINE:

1. Obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom

U tematskoj raspravi sudionici su upoznati sa statističkim podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima u rujnu Požeško-slavonska županija s primjerenim oblikom školovanja rješenje ima 835 osoba s invaliditetom. Prema podatcima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s danom 30.9.2021. radno aktivno je 375 osoba s invaliditetom. Korisnici su upoznati i s mogućnostima korištenja raznih poticaja i potpora (sufinanciranja) vezanih za zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz mjere Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom:
   ▪ procjena radne učinkovitosti i radne prilagodbe,
   ▪ troškovi prilagodbe uvjeta rada,
   ▪ subvencija troškova Bruto I plaće,
   ▪ naknada u visini uplaćenih doprinosa,
   ▪ sufinanciranje troškova prijevoza na posao i s posla,
   ▪ novčana nagrada zbog zapošljavanja izvan kvote,
   ▪ potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom,
   ▪ sufinanciranje troškova obrazovanja i
   ▪ ostale potpore koje se mogu pronaći na stranicama Zavoda za vještačenje,
        profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
        (https://zosi.hr/).

Prijedlozi i zaključci po 1. tematskoj cjelini „Obrazovanje i zapošljavanje osoba s
invaliditetom“:
► osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom u svim obrazovnim institucijama na
      prostoru Požeško-slavonske županije (uključujući i predmetne učionice na višim
      katovima);
► pri zapošljavanju pomoćnika u nastavi voditi brigu o zapošljavanju osoba koji su
     osposobljeni da mogu pratiti nastavu na daljinu i osigurati da se pomoćnici ne
     izmjenjuju često;
► omogućiti kvalitetnije obrazovanja osoba s invaliditetom kroz razne edukacijske
     radionice za osobe s invaliditetom i online obrazovanje;
► povećati mobilnost osoba s invaliditetom kroz:
      ‣ osiguranje javnog prijevoza prilagođenog za osobe s invaliditetom (osobito za
     ruralna područja),
      ‣ osigurati veću dostupnost polaganja vozačkih ispita za osobe s invaliditetom,
     sufinanciranjem troškova do najbližih prilagođenih autoškola (trenutno su u
     Zagrebu, Splitu i Rijeci) ili se zalagati za otvaranje prilagođene autoškole za
     osobe s invaliditetom u Slavoniji;
► zahtijevati od jedinica lokalne uprave i samouprave da u svojim proračunima osiguraju:
      ‣ potpore za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom,
      ‣ sufinanciranje troškova samozapošljavanja osoba s invaliditetom: kroz otvaranje
     obrta, poduzeća, posebno zaštitnih radionica i drugih gospodarskih subjekata,
     Istim mjerama potaknuti će se rasprava zapošljavanja osoba s invaliditetom,
     pronaći deficitarna radna snaga te povećati interes poslodavaca za uključivanjem u
     mjere za osobe s invaliditetom koje su dostupne na lokalnoj i nacionalnoj razini;
► dodatno angažirati Hrvatski zavod za zapošljavanje i druge institucije koje
     mogu educirati i informirati poslodavce s područja Požeško-slavonske županije o
     dostupnim poticajnim mjerama za zapošljavanje osoba s invaliditetom;
► prioritet kod kupnje roba i usluga od pravnih osoba koje zapošljavanju osobe s
     invaliditetom i koristiti mjere „zamjenske kvote“.

2. Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu skrb i drugih prava osoba s invaliditetom

U tematskoj raspravi sudionici su upoznati s radom Ureda pravobranitelja za osobe s invaliditetom koji je predstavio rad pravobraniteljstva i prava osoba s invaliditetom. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom zaprima individualne pritužbe osoba s invaliditetom i onih koji rade u njihovu korist, razmatra slučajeve u kojima se pritužuje na povredu prava osoba s invaliditetom i u kontaktu s institucijama koje su zadužene za rješavanje tih pitanja, nastoji ishoditi najpovoljnije rješenje. Svaki slučaj će se preispitati, dokumentirati i odlučiti u kojoj mjeri se mogu poduzeti daljnje radnje.

Primjeri pojedinačnih prava zbog kojih se osobe s invaliditetom obraćaju Uredu su:
   ▪ Status OSI
   ▪ Osobna invalidnina
   ▪ Doplatak za pomoć i njegu
   ▪ Status roditelja njegovatelja
   ▪ Skrbništvo, poslovna sposobnost
   ▪ Usluge osobnog asistenta
   ▪ Psihosocijalna podrška
   ▪ Invalidska i obiteljska mirovina („nasljeđivanje mirovine od
       roditelja”)
   ▪ Utvrđivanje postotka tjelesnog oštećenja/naknada
   ▪ Beneficirani radni staž
   ▪ Zapošljavanje OSI i pozivanje na pravo prednosti pri zapošljavanju
       (pod jednakim uvjetima)
   ▪ Razumna prilagodba pri zapošljavanju i na radnom mjestu
   ▪ Profesionalna rehabilitacija
   ▪ Pristupačnost (javnih površina, objekata, ustanova, bolnica, škola
        itd., pristupačnost stanovanju, osiguranje parkirališnih mjesta
        označenih za osobe s invaliditetom)
   ▪ Oslobađanje od cestarine za OSI
   ▪ Znak pristupačnosti
   ▪ Različite vrste naknada
   ▪ Uključivanje OSI u svakodnevni život zajednice
   ▪ Rehabilitacija
   ▪ Ortopedska i druga pomagala
   ▪ Porezne olakšice za OSI
   ▪ Članstvo u udrugama
   ▪ Oslobađanja i olakšice (npr. HRT pristojba, teleoperateri)
   ▪ Prijedlozi za suradnju, podršku na projektima

Pritužbe se mogu podnijeti:
   1. Pisano – poštom na adresu:
        Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
        Područni ured Osijek
        Ulica Hrvatske Republike 5, 31 000 Osijek
   2. Telefonom: 031/293 352
   3. Pisano faksom: 01/6177 901
   4. Pisano e-mailom: tajnistvo-osijek@posi.hr
   5. Posjetom – za neposredni razgovor potrebna je prethodna najava
       i dogovor termina.

Prijedlozi i zaključci po 2. tematskoj cjelini „Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu skrb i drugih prava osoba s invaliditetom“:
► udruživanje i zajednički nastupi udruga osoba s invaliditetom u provođenju projekata,
      edukacija, razmjene iskustava i organizacije sastanaka prema institucijama koje
      mogu djelovati na rješavanje različitih problema osoba s invaliditetom;
► inzistirati na redovitim sastancima i većoj uključenosti udruga
      osoba s invaliditetom u kreiranju planova i programa lokalne uprave i
      samouprave na rješavanje i poduzimanje mjera za osobe s invaliditetom;
► osnivanje povjerenstava za poboljšanje prava i života osoba s invaliditetom u
      jedinicama lokalne uprave i samouprave;
► osigurati veću kontrolu parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom na području Požeško-
      slavonske županije i osigurati minimalna parkirna mjesta za osobe s invaliditetom u
      lokalnoj upravi i samoupravi;
► raditi s lokalnom upravom i samoupravom i Centrom za socijalnu skrb u iskorjenjivanju
      siromaštva kod osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u Požeško-slavonskoj županiji;
► tražiti od jedinica lokalne uprave i samouprave:
      ‣ sufinanciranje troškova prilagodbe pristupačnosti osoba s invaliditetom u
      njihovim domovima (izrada rampe, izrada rukohvata, taktilnih staza i slično),
      ‣ da poveća brigu i nadzor za propisno označavanje objekata u gradnji i za
      vrijeme gradnje (zgrade, popravak cesta i slično),
      ‣ kvalitetnije financiranje udruga koje skrbe o osobama s invaliditetom u
      pogledu bodovanja i vrednovanja dosadašnjeg rada Udruga.

3. Ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu, zdravstvenu skrb i drugih prava osoba s invaliditetom

Nasilje nad osobama s invaliditetom manifestira se kao psihološko, financijsko, seksualno, strukturno, tjelesno, zanemarivanje, manipulacija farmakološkim sredstvima i ortopedskim i drugim pomagalima.

Prijedlozi i zaključci po 3. tematskoj cjelini „Zaštita od svih oblika nasilja nad osobama s invaliditetom“:
► ozbiljnija borba protiv diskriminacije osoba s invaliditetom u svim segmentima
      njihovih života i zalaganje za izjednačavanje prava i mogućnosti osoba s invaliditetom;
► tražiti od Centara za socijalnu skrb češći, detaljniji i kvalitetniji nadzor
      obitelji u kojima živi osoba s invaliditetom zbog bilo kojeg oblika nasilja;
► osigurati i pružiti jednake mogućnosti osobama s invaliditetom kao i svim ostalim
      osobama u zajednici.

Izražena mišljenja i stavovi odražavaju zajedničke zaključke i rezultate navedenih sudionika.